Paviljoen Welgelegen, Provinciehuis Noord Holland, in Haarlem
In opdracht van meubelrestauratoren Folkers & Creman, Amsterdam

2008-2009

Na kleurhistorisch onderzoek door Folkers & Creman van de verflagen heb ik de kleuren zo exact mogelijk nagemaakt. Hiermee heb ik een halve regel en stoelpoot per kleuren comibinatie beschilderd. Dit werd door de meubelconservator, mijn opdrachtgevers en de projectleider van het Provinciehuis gekeurd waarna het geheel geschilderd kon worden. Reconstructie van het schilderwerk van achtiende eeuws en negentiende eeuws veelkleurig meubilair.

  • 79 meubels reconstructie van de verflagen
  • patineren
  • rijksmonument

© Copyright 2018

Het mooie werk - inloggen