HETMOOIEWERK restauratieschilder & decoratieschilder.


Vroeger was het vak van de schilder een veelzijdig ambacht. De schilder maakte zijn eigen verven aan en voerde al het gewone schilderwerk uit en ook al het mooie werk. Hij was decoratieschilder, sierschilder, fijnschilder, ontwerper, restaurator en uitvoerder ineen. Hij vergulde de torenbol en windvaan op de kerk met dubbeltoren bladgoud. Hij schilderde houtimitatie op de kerkdeuren en kerkbanken. Hij verfraaide met marmerimitatie orgelkasten in de kerk en de lambrisering in het trappenhuis van grachtenpanden. Hij ontwierp reclameborden en zette letters op ramen van cafe's en ook op de voordeur van de burgemeester. Hij restaureerde schilderwerk dat door zijn voorgangers was aangebracht in stijlkamers, musea, kerken, paleizen, buitenhuizen, landhuizen en grachtenpanden".