engelbewaarders

 

Kruiswegstaties en de schildering op het hoofdaltaar omvatte 235m2 wandschilderingen. Op het hoofdaltaar waren er problemen met sterke roetvervuiling door het branden van kaarsen, poederende verflagen, poederende verflagen die tot op 3 meter hoogte waren weg gestofzuigd,  weg gespoelde verflagen door het lekken van de daken en overschilderingen met acrylverf door de pastoraal werker.
Voor retoucheren maakte we zelf gouache verf.

 

Het gewone werk zoals reinigen en schilderen van het houten plafond van 1000m2 en reinigen van de baksteen.


De HH Engelbewaarderskerk in Badhoevedorp

In opdracht van het bestuur van Bisdom Haarlem

2011-2012

In de roomskatholieke kerk uit 1937 zijn in de oorlogsjaren schilderingen aangebracht door de Utrechtse schilder J.B.Lambert Simon. In het totaal 230m2 wandschildering. 95m2 op de wand van het hoofdaltaar en 14 kruiswegstaties boven de segmentbogen met een oppervlakte van 135m2.

De schilderingen op het hoofdaltaar waar de kruisiging te zien is hadden veel problemen zoals het door de schilder door elkaar gebruik van zowel caseineverf en de later verkrijgbare sillicaatverven of het gebruik van een oud of een slechte kwaliteit bindmiddel caseine is de boosdoener geweest. Hierdoor is het pigment vrij op de muur komen te liggen en op veel plekken verdwenen. In de jaren 60/70 is bij een schoonmaakactie de rechterkant van de schildering gestofzuigd en hierdoor is het losliggende pigment opgezogen dit heeft een lichtgekleurd vlak achter gelaten dit kunnen we op foto’s goed zien. De pastoraal werker heeft in 1997 op deze plekken overschilderingen aangebracht. De hele schildering was in zijn geheel zwaar vervuild door een dikke laag roet door het jarenlang branden van kaarsen. Na het reinigen van roet, vastzetten van de poederlaag, retoucheren en overschilderen van de overschilderingen uit 1997.

Het reinigen en schilderen van de houten plafonds. Het reinigen van de baksteen wanden, repareren van gaten en scheuren en retoucheren van waterschade en vullingen. Het schoonmaken van geglazuurde baksteen zuilen. Het reinigen van de glas & loodramen. Het reinigen van 9 gepatineerde gipsen heiligen beelden.

Dit werk is uitgevoerd als leer,- en werkproject. Vier studenten Decoratie & Restauratie van de vakschilder opleiding Nimeto in Utrecht liepen hier hun eindexamen stage waarover zij ook hun scriptie schreven. Ze mochten ieder een onderdeel van het werk kiezen en hierin begeleide ik ze persoonlijk. Verder werkte ik samen met 1 freelancer die als meewerkend werkuitvoerder met de studenten werkte. Ik trainde iedereen in alle werkzaamheden voor aanvang en kon daarna de problemen aan de wandschilderingen verder onderzoeken en ik kaart brengen.

 

  • 235m2 wandschilderingen en kruiswegstaties reinigen en restaureren
  • 9 heiligen beelden reinigen
  • 1000m2 houten plafond
  • 970m2 baksteen reinigen
  • glas en loodramen reinigen

 

 

© Copyright 2018

Het mooie werk - inloggen