informatie

Hierbij wat handige adressen en links in de wereld van restauratie.
Opleidingen, cursussen, workshops, schilders materialen, verfhandels, overheid, belangen organisaties en subsidie. 

Amsterdam 
Monumentenzorg Amsterdam www.amsterdam.nl
Vereniging vrienden van de Amsterdamse Binnenstad www.amsterdamsebinnenstad.nl
Stadsarchief www.archief.amsterdam.nl
Amsterdam Cultuur Historische Vereniging www.amsterdamhv.nl
Museum Amsterdam Noord www.museumamsterdamnoord.nl
Museum Van Eesteren, weerderopbouw tijd www.vaneesterenmuseum.nl

Verf en schildersmaterialen
Amsterdam, Verf Bok en zn, verfwinkel en restauratieschilder materialen www.bok-en-zn.nl
Amsterdam, Engels, verfwinkel www.engelsverf.nl
Amsterdam, Plug, verfgroothandel www.plugbv.nl
Amsterdam, Mooij, verfgroothandel www.mooij.nl
Amsterdam, Jonker, verfgroothandel www.jonkerverf.nl
Amsterdam, Neverlak, decoratieverven www.neverlak.nl
Apeldoorn, Labshop, laboratorium materialen en meer www.labshop.nl
Haarlem, Duller en Co, (eigen) verf en materialen, goed advies www.dullerenco.nl
Zuthpen, Linova, verf en schildersmaterialen www.linova.nl
Krommenie, Verfmolen de Kat, cursus en materialen www.verfmolendekat.com
DE- Kremer, pigmenten en schildersmaterialen, webshop www.kremer-pigmente.com/de

Opleiding
Utrecht, Nimeto, mbo, decoratie & restauratie www.nimeto.nl
Amsterdam, UvA, conservering en restauratie, www.uva.nl
Utrecht, Oud leerlingen van de Nationale Schildersschool Nimeto Utrecht, cursussen, www.olnsmeesterschilders.nl
B-Brussel, Particuliere opleiding, Institut Supérieur de Peinture Van Der Kelen – Logelain www.vanderkelen.com
B-Antwerpen, Universiteit van Antwerpen, Bachelor conservatie en restauratie www.uantwerpen.be
Het Neerlandsch Stucgilde, opleiding tot stucadoor, www.stucgilde.nl

Cursus
Amersfoort, Nationaal Restauratie Centrum, cursus www.restauratiecentrum.nl
Amersfoort, Nationaal Centrum Erfgoed, opleiding www.erfgoedopleidingen.nl
Maastricht, Sral, cursussen voor professionals www.sral.nl

Rijksdienst en belangen organisaties
RCE, Rijksdienst voor het cultureel erfgoed www.cultureelerfgoed.nl/
Schilderwerk en kleurhistorie op deze brochures over historisch kleuronderzoek, stuc, schilderingen, behang en interieurs  brochuresRCE
Restauratoren Nederland www.restauratorennederland.nl/
Monumenten www.monumenten.nl
Schildersvak, vakblad voor schilders, www.schildersvak.nl
Stichting Ebenist, hout,-en meubelrestauratie symposium www.ebenist.org

Boeken

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – — –

Restauratie subsidies

De rijksoverheid wil de zorg voor beschermde monumenten stimuleren. Ze doet dit onder andere door eigenaren subsidie te verlenen voor onderhoud en restauratie of om herbestemming bij dreigende leegstand mogelijk te maken.

Subsidie woonhuismonumenten

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De woonhuissubsidie is alleen bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Instandhoudingssubsidie woonhuismonumenten

Subsidie instandhouding rijksmonumenten

Eigenaren kunnen de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling. De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Aanvragen kan van 1 februari tot en met 31 maart. Subsidie instandhouding rijksmonumenten

Subsidie herbestemming

Een nieuwe kans voor oude gebouwen. De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. Daarmee voorkomen we leegstand en verval. Subsidie aanvragen kan ieder jaar van 1 oktober tot en met 30 november voor onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming voor en wind- en waterdichtmaatregelen. Subsidie herbestemming

Subsidie restauratie grote rijksmonumenten

De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 is bedoeld voor grote rijksmonumenten met een restauratieproject van minimaal 2,5 miljoen euro aan subsidiabele kosten. Als eigenaren van deze monumenten besluiten ook een substantiële investering te doen in de verduurzaming van het monument, wordt het subsidiepercentage verhoogd. Daarnaast kan de verbetering van de toegankelijkheid van het monument of een zogenoemde meervoudige opgave ook tot verhoging van het subsidiepercentage leiden. Subsidie restauratie grote rijksmonumenten

Meer financiëringsmogelijkheden

Naast rijkssubsidie kunnen monumenteigenaren een lening aanvragen bij het Restauratiefonds of gebruik maken van een van de provinciale restauratieregelingen. Daarnaast zijn er fondsen, zoals het Cultuurfonds, die herstel van bijzondere objecten, interieurs, monumenten financieel kunnen ondersteunen.

Op de website Monumenten.nl leest u meer over financiering van onderhoud en restauratie.

© Copyright 2018

Het mooie werk - inloggen